Uslovi korišćenja

trivago je pretraživač hotela koji nudi svojim korisnicima informacije o smeštaju (kao što su hoteli, letnje/zimske rezidencije/odmarališta), destinacijama i uslugama vezanim za putovanja.

1. Obim usluge

1.1. Ova pravila i uslovi povremeno podležu promenama i primenjuju se na sve naše usluge koje se direktno ili indirektno obezbeđuju (na primer putem trećeg lica) putem interneta, preko mobilnih uređaja, preko mejla ili telefona.

1.2. Koristeći naš sajt, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa ovim pravilima i uslovima, kao i sa politikom privatnosti, uključujući i korišćenje politike kolačića.

2. Usluge i Ugovor

2.1. Na trivago sajtu, imate mogućnost da upoređujete usluge trećih lica putem trivago sistema.

2.2. Dodatno, za određene hotele, korisnici imaju mogućnost rezervacije hotela direktno preko sajta hotela (treća strana) (‘trivago Express Booking’). Kao rezultat, rezervacija će biti izvršena direktno na sajtu hotela, a ne na trivago sajtu. U tim slučajevima, trivago nije organizator putovanja ili ugovorna strana za korisnika, nego samo agent koji obezbeđuje tehničku povezanost sajta hotela kao treće strane. Rezervišući na sajtu treće strane, korisnik se obavezuje na pravila i uslove datog sajta za rezervaciju. Oni se mogu pronaći na datom sajtu za rezervaciju. Nakon što je rezervacija načinjena na sajtu treće strane, ugovor je načinjen između sajta za rezervaciju i korisnika, dakle ne postoji ugovor između korisnika i trivaga. trivago nije ugovorna strana pri rezervaciji hotela, i bilo kakva potraživanja korisnika, kada je u pitanju rezervacija, upućuju se ka trećoj strani (sajtu za rezervaciju) a ne prema trivagu.

2.3. Ovaj sporazum se ne odnosi na ugovor između hotela i korisnika.

3. trivago Zajednica i članovi Zajednice

3.1. Korisnici imaju opciju pridruživanja trivago Zajednici (nadalje „Zajednica“) i kreiranja korisničkog naloga u okviru trivago članskog prostora. Registrovani korisnici mogu na platformi da objavljuju svoje doprinose i da aktivno učestvuju u njenom razvoju tako što će koristiti različite administrativne funkcije. Neregistrovani korisnici mogu besplatno konsultovati sadržaj na trivagu.

3.2. Koristeći trivago članski prostor korisnik ima opciju upravljanja i čuvanja svojih pretraga. Kako bi kreirali svoj nalog, korisnici se obavezuju da pruže svoje lične podatke. Osim korisničkog imena, ostali lični podaci nisu vidljivi. Za detaljnije informacije molimo da proverite našu Politiku privatnosti. Zatvaranjem naloga svi podaci korisnika se trajno brišu.

3.3. Korisnik može da ima samo jedan korisnički nalog. Korisnik se obavezuje da pruži tačne i kompletne lične podatke prilikom registracije.

3.4. Korisnik je odgovorno lice za poverljivost podataka na svom korisničkom nalogu, pogotovo kada se radi o lozinci. Dalje, korisnik snosi odgovornost kada je u pitanju upotreba naloga, bilo da se radi o trivagu ili trećem licu. Korisnik ne bi trebao/la da otkriva ove podatke trećem licu.

3.5. U slučaju nelegalnog korišćenja korisničkog imena i njegove lozinke, registrovani korisnik se obavezuje da obavesti trivago o nastaloj situaciji.

4. Zaštita podataka, Oglašavanje preko elektronske pošte

4.1. Zaštita ličnih podataka koje su korisnici poverili trivagu je prioritet. Usled toga, trivago se trudi da obezbedi poštovanje zaštite onlajn podataka. Za više informacija, savetujemo Vam da pročitate našu politiku podataka.

4.2. trivago sakuplja, obrađuje i koristi Vaše lične podatke (u daljem tekstu „podaci“) samo uz Vaš pristanak ili ukoliko zakonske odredbe nalažu sakupljanje, obradu ili korišćenje Vaših podataka.

4.3. trivago sakuplja, obrađuje i koristi ove podatke koji su neophodni za nesmetano pružanje usluga koje se nude na trivagu, za upotrebu i funkcionisanje sajta/aplikacije i usluga koje nudi. Korišćenjem ‘trivago Express Booking’ opcije, korisnik izričito daje pristanak trivagu N.V. za obradu podataka svoje kreditne kartice, koji prenosi ovaj podatak sajtu za rezervaciju za završetak hotelske rezervacije.

4.4. Ukoliko se korisnik složio da prima informacije o trivagu u toku registracije na Zajednici ili u bilo koje drugo vreme koristeći trivago usluge, korisnik će primati periodične informacije o uslugama. Pristanak se može opozvati u bilo koje vreme pismenim putem ili putem e-mejla. Saglasnost da primate poruke sledi nakon mejla potvrde poslate od strane trivaga. Klikom na link u e-mejlu, registrovaćete se za primanje biltena (newsletters).

5. Obaveze korisnika

5.1. Korisnik je jedini odgovoran za sadržaje koje objavljuje na trivagu (tekstovi, fotografije, kritike, linkovi i sl.). On vodi računa o tome da poseduje prava koja se tiču objavljenog sadržaja na trivago platformi, i shodno tome, vodi računa da ne narušava prava nekog trećeg lica.

5.2. Korisnik se obavezuje da ne objavljuje sledeće sadržaje:
  • koji predstavljaju prerušeno reklamiranje u obliku kritika,
  • koji nemaju nikakvu specifičnu vezu sa naznačenim objektom,
  • koji su subjektivni ili namerno netačni,
  • koji su u suprotnosti sa moralnim kodeksom, sadrže pornografske indikacije ili su uvredljivi na bilo koji drugi način,
  • koji povređuju prava trećeg lica, sa posebnim osvrtom na autorska prava,
  • koji predstavljaju povredu važećih zakona ili čine krivično delo,
  • koji u sebi sadrže viruse ili programe koji mogu da nanesu štetu u funkcionisanju drugih kompjutera,
  • koji su istraživanja ili lančana pisma,
  • koji teže da prikupe i/ili koriste lične podatke drugih korisnika u komercijalne svrhe.
5.3. Korisnik se takođe obavezuje da neće koristiti nikakve programe niti funkcije koje omogućavaju automatsko generisanje prikaza stranica ili sadržaja trivaga.

5.4. U slučaju narušavanja opštih pravila i uslova korišćenja, trivago zadržava pravo da bez obrazloženja obriše sadržaje koje su korisnici objavili; da ne nagradi korisnika onako kako je to naznačeno u programu učešća Zajednice, i da zabrani pristup trivagu tom korisniku. Primena prava pravnog/krivičnog gonjenja se ne menja.

6. Zatvaranje korisničkog naloga

6.1. trivago zadržava pravo da okonča korisnikovo pravo na pristup i da poništi njegovu registraciju u roku od jedne nedelje nakon prijema relevantnih informacija putem mejla o nepravilnom korišćenju sajta. Korisnik takođe može da poništiti svoj nalog i registraciju u istom roku. Pravo na zatvaranje korisnikovog računa bez roka iz opravdanih razloga (u slučaju teške greške) ostaje na snazi.

7. Odgovornost

7.1. trivago ne odgovara za tačnost, kvalitet, kompletnost, pouzdanost ili verodostojnost sadržaja objavljenih od strane korisnika i/ili sajta za rezervaciju. Konkretno, to znači da ne postoji savet ili informacija od strane trivaga u vezi sa izborom smeštaja.

7.2. Svi ugovori koji se javljaju putem ovog servisa su između trivago korisnika i odgovarajućeg spoljašnjeg sajta za rezervaciju. Konkretno, trivago ne postupa kao organizator ili turistička agencija u bilo kom trenutku. Pravila i uslovi određenog organizatora ili turističke agencije se isključivo primenjuju, posebno u pogledu prava otkazivanja i plaćanja. Kontakt za obradu rezervacije i plaćanja, kao i pitanja u vezi sa ugovorom, je odgovarajući ugovorni sajt za rezervaciju. trivago ostaje isključen u takvim ugovornim aranžmanima, sporazumima i potraživanjima između trivago korisnika i odgovarajućeg spoljašnjeg ugovornog sajta za rezervaciju.

7.3. trivago ne proverava tačnost sadržaja postavljenog od strane sajta za rezervaciju ili članova Zajednice. Ovaj sadržaj je obezbeđen od strane sajta za rezervaciju/Zajednice radi objavljivanja podataka na našem sajtu u vezi sa određenim hotelom. trivago nema uticaja na ove informacije (posebno na slike, komentare i kritike i sl.). Objavljivanje sadržaja koji generišu korisnici, kao i njihovi izveštaji na trivagu, ne odražavaju mišljenje trivaga, pogotovo poznajući činjenicu da trivago ne gleda na ovaj sadržaj kao svoj.

7.4. Hiperlinkovi, reklamni baneri, podaci koji se tiču smeštaja, turističkih atrakcija i pružalaca usluga, informacije i drugi sadržaji obezbeđeni od strane sajta za rezervaciju i/ili Zajednice, ne predstavljaju savete date od strane trivaga u korist trećih lica i njihovih usluga. Zbog tehničkih razloga, ažuriranje cena na trivagu cenama sa sajtova za rezervaciju nije izvršeno istog momenta. Usled toga, postoji mogućnost da cene koje se nalaze na sajtovima za rezervaciju ne odgovaraju u potpunosti cenama na trivago sajtu. trivago nije u mogućnosti da bude odgovoran za tačnost ovih informacija, posebno za njihove sadržaje, cene i raspoloživost i ove sadržaje ne smatra svojima.

7.5. trivago se ne smatra odgovornim za tehničke smetnje čije poreklo ne podleže domenu odgovornosti trivaga, ili u slučajevima nepredviđene i nepredvidljive štete (viša sila). trivago ne garantuje nesmetanu dostupnost podataka i može da obavlja tehničko održavanje tokom slobodno izabranog vremenskog perioda.

8. Promene Pravila i Uslova

Trenutna Pravila i Uslovi koji važe nakon registracije primenjuju pri korišćenju trivaga. Registrovani korisnici se obaveštavaju e-mejlom o izmenama ovog dokumenta. Korisnici mogu da preuzmu trenutno važeća Pravila i Uslove na svoj računar.

9. Važeći zakoni i nadležni sud

Ova Pravila i Uslovi se primenjuju i interpretiraju prema zakonima Federalne Republike Nemačke. Kako za pravna lica, tako i za pojednice koji nemaju za opštu nadležnost u Nemačkoj, nadležni sud je sud u Dizeldorfu, u kome se nalazi sedište trivaga u Nemačkoj. Nemačka verzija teksta ima prednost.