trivago obaveštenje o privatnosti

Poslednja promena: decembar 2022.

Ovo obaveštenje o privatnosti važi za sve sajtove, aplikacije ili druge usluge i ponude (jednim imenom „usluge“) kojima upravlja trivago i njegove podružnice („mi“ ili „trivago“).

U ovom obaveštenju o privatnosti navodimo informacije o tome kako trivago obrađuje lične podatke u vezi sa vašim korišćenjem usluga. Lični podaci su svi podaci pomoću kojih neko može da vas identifikuje, direktno ili posredno.

Kao kompanija za metapretragu, trivago može da vas preusmerava na sajtove ili u aplikacije trećih strana. Imajte u vidu da nemamo kontrolu nad ovim uslugama trećih strana i da vaše korišćenje tih usluga trećih strana podleže politikama privatnosti objavljenim na odgovarajućim sajtovima ili aplikacijama, a ne u ovom obaveštenju o privatnosti.

Stalni tehnološki razvoj, promene usluga i zakona ili drugi razlozi mogu da zahtevaju da prilagođavamo obaveštenje o privatnosti. Redovno ćemo menjati ovo obaveštenje o privatnosti i tražimo od vas da se stalno informišete o njegovom sadržaju.

1. Ko je odgovoran za obradu ličnih podataka opisanih u ovom obaveštenju o privatnosti?

trivago NV kontroliše radnje obrade opisane u ovom obaveštenju o privatnosti. trivago je kompanija osnovana u skladu sa zakonima Holandije i ima svoje kancelarije na adresi Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Nemačka.

Da biste ostvarili prava na zaštitu podataka ili postavili opšte pitanje o obradi ličnih podataka u trivagu ili o ovom obaveštenju o privatnosti, obratite se timu tim slanjem poruke e-pošte na privacy@trivago.com.

Da biste se direktno obratili službeniku za zaštitu podataka, pošaljite poruku e-pošte na privacy@trivago.com sa naslovom „Za službenika za zaštitu podataka“. Imajte na umu da poruke e-pošte poslate na ovu adresu nisu automatski poverljive i da ih ne čita samo službenik za zaštitu podataka. Ako vam treba poverljiva razmena poruka sa službenikom za zaštitu podataka, navedite to u poruci e-pošte koju nam pošaljete i organizovaćemo takvu razmenu.

2. Vaša prava

Imate sledeća prava u vezi sa ličnim podacima. U 1. odeljku saznajte kako da stupite u kontakt sa nama i ostvarite ova prava.

2.1. Opšta prava

Imate sledeća zakonska prava na zaštitu podataka pod relevantnim zakonskim uslovima: pravo na informacije (član 13 Opšte uredbe o zaštiti podataka), pravo na pristup (član 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka), pravo na brisanje (član 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka), pravo na ispravku (član 16 Opšte uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (član 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka) i pravo na prenosivost podataka (član 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka).

2.2. Pravo na opoziv saglasnosti

Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete saglasnost koju ste nam prethodno dali. Posledica ovoga je da ubuduće više nećemo obrađivati vaše lične podatke u vezi sa tom saglasnošću. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost eventualne obrade izvršene na osnovu pristanka do trenutka opoziva.

2.3. Pravo na protivljenje obradi podataka zasnovanoj na legitimnim interesima

Ako vaše lične podatke obrađujemo na osnovu legitimnih interesa, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na takvu obradu iz razloga koji proizilaze iz vaše konkretne situacije. Ako uložite prigovor, nećemo više obrađivati vaše lične podatke ako ne možemo da uspostavimo ubedljivu i legitimnu osnovu za obradu koja ima prevagu nad vašim interesima, pravima i slobodama ili ako obrada doprinosi sprovođenju, primeni ili odbrani pravnih zahteva.

2.4. Pravo na protivljenje direktnom marketingu

Ako obrađujemo vaše lične podatke u svrhu direktnog marketinga, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na takvu obradu. Više detalja o tome kako da uložite prigovor na bilo koji oblik direktnog marketinga potražite u odeljku 6.1.

2.5. Pravo na žalbu nadzornoj službi

Takođe imate pravo da se žalite nadležnom organu za zaštitu podataka ako smatrate da se vaši lični podaci obrađuju suprotno važećim propisima o zaštiti podataka. Možete da se obratite bilo kom organu za zaštitu podataka u bilo kojoj državi članici Evropske unije. Nadležni nadzorni organ za trivago je: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, telefon: 0211/38424-0, adresa e-pošte: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Koje podatke prikupljamo od vas

Kada koristite usluge, možemo da obrađujemo ovakve lične podatke:

 • Podaci korisnika
  • Lični podaci prikupljeni za pravljenje članskog naloga, kao što su: ime, adresa e-pošte, lozinka.
  • Kontakt detalji i druge informacije koje možete da delite sa nama, kao što su poštanska adresa, starost, pol, zemlja prebivališta, profili na društvenim mrežama, poruke koje ste poslali timu, povratne informacije, komentari, odgovori u anketama ili intervjuima, učešće u eventualnim promotivnim aktivnostima.
 • Podaci o korišćenju
  • Informacije o tome kako koristite usluge, uključujući detalje koje unesete kada pretražujete pomoću naših usluga (uključujući odredište, datum, broj gostiju, valutu), pregledane ponude i veze na koje ste kliknuli.
  • Interakcija sa našom marketinškom komunikacijom: Možemo da prikupljamo informacije o angažovanju sa direktnim marketinškim porukama, uključujući bilten i iskačuća obaveštenja (na primer, analitiku o broju otvaranja biltena ili klikova na veze u njemu).
 • Podaci o rezervaciji: Kada koristite naše usluge i kliknete na vezu do ponude smeštaja navedenu u uslugama, sajt za rezervaciju koji daje tu ponudu može da nam pošalje lične podatke u vezi sa eventualnom narednom rezervacijom koju obavite na tom sajtu za rezervaciju.
 • Podaci o lokaciji: Možemo da obrađujemo informacije o približnoj lokaciji na osnovu vaše IP adrese (na nivou zemlje ili grada). Štaviše, uz vašu prethodnu saglasnost, možemo da koristimo GPS podatke kako bismo vam pružili prilagođene rezultate pretrage na mobilnom uređaju.
 • Bankovni podaci: Nismo direktno uključeni u postupak rezervacije smeštaja i plaćanja, ali s vremena na vreme možemo da zatražimo da podelite svoje bankovne podatke, na primer da bismo korisnicima dali nadoknadu.
 • Tehnički podaci: U primere spadaju IP adresa, kolačići, identifikacioni podaci (ID sesije, ID člana, ID uređaja), kôd statusa pristupa ili HTTP statusa, softver i verzija pregledača, operativni sistem i njegov interfejs, internet provajder, jezik i druga podešavanja konfiguracije.

4. Zašto i kako koristimo vaše lične podatke

U nastavku su informacije o (i) razlozima zbog kojih prikupljamo i koristimo vaše lične podatke, kao i podaci za svaku svrhu o (ii) odgovarajućoj pravnoj osnovi i (iii) kategoriji tih ličnih podataka. Vaši lični podaci mogu da se koriste na sledeće načine:

 • Za pružanje usluga, uključujući pomoć za poređenje cena i ponuda smeštaja i pronalaženje idealnog smeštaja.
  • Pravni osnov: poštovanje ugovorne obaveze, saglasnost.
  • Kategorije ličnih podataka koji se koriste: podaci korisnika, podaci o korišćenju, podaci o rezervacijama, podaci o lokaciji, tehnički podaci.
 • Za stvaranje i održavanje bezbednog i pouzdanog okruženja za usluge, uključujući vaš trivago korisnički nalog.
  • Pravni osnov: poštovanje zakonske obaveze, legitimni interes.
  • Kategorije ličnih podataka koji se koriste: podaci o korišćenju, tehnički podaci.
 • Za uvid u to kako koristite usluge i za poboljšanje usluga na osnovu povratnih informacija koje možete da nam šaljete, identifikovanje trendova u delatnosti i razvoj novih proizvoda i funkcija koje unapređuju doživljaj.
  • Pravni osnov: saglasnost, legitimni interes.
  • Kategorije ličnih podataka koji se koriste: podaci korisnika, podaci o korišćenju, podaci o rezervacijama, tehnički podaci.
 • Za slanje direktne marketinške komunikacije o našim ili srodnim uslugama, oglašavanje u našim uslugama kao i na sajtovima trećih strana (personalizovano ili ne) i drugo sprovođenje promotivnih aktivnosti (kao što su nagradne igre i slični pokloni).
  • Pravni osnov: saglasnost, legitimni interes.
  • Kategorije ličnih podataka koji se koriste: podaci korisnika, podaci o korišćenju, tehnički podaci.
 • Za komunikaciju sa vama, odgovaranje na pitanja i komentare i pružanje korisničke podrške.
  • Pravni osnov: poštovanje ugovorne obaveze, legitimni interes.
  • Kategorije ličnih podataka koji se koriste: podaci korisnika, podaci o korišćenju, podaci o rezervacijama, bankovni podaci.
 • Za poštovanje ugovorne obaveze sa trećim stranama, kao što je navođenje sajtova za rezervacije u našim uslugama.
  • Pravni osnov: poštovanje ugovorne obaveze, legitimni interes.
  • Kategorije ličnih podataka koji se koriste: podaci korisnika, podaci o korišćenju, podaci o rezervacijama.
 • Za poštovanje zakonske obaveze, zahteva organa za sprovođenje zakona, za sprečavanje prevare i uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.
  • Pravni osnov: poštovanje zakonske obaveze, legitimni interes, poštovanje ugovorne obaveze.
  • Kategorije ličnih podataka koji se koriste: podaci korisnika, podaci o korišćenju, podaci o rezervacijama, tehnički podaci.

5. Sa kim delimo podatke

Navodimo kategorije primalaca sa kojima možemo da delimo vaše lične podatke, pod uslovom da postoji odgovarajuća pravna osnova:

 • Filijale koje su potpuno u našem vlasništvu.
 • Partneri za potvrdu identiteta: na primer, kada se prijavite na usluge pomoću usluga trećih strana kao što su Facebook, Google ili Apple.
 • Nezavisni pružaoci usluga obrade podataka kao što su dobavljači hostinga i memorijskog prostora, pružaoci usluga korisničke podrške, pružaoci komunikacionih usluga, pružaoci usluga bezbednosti i sprečavanja prevara, izvršitelji, pružaoci usluga analitike, oglašavanja i marketinga.
 • Nezavisni pružaoci usluga koji su nezavisni kontrolori podataka, na primer, pružaoci usluga bezbednosti i sprečavanja prevara, društvene mreže, kao i pružaoci usluga oglašavanja i marketinga.
 • Poslovni partneri sa kojima možemo da zajednički nudimo proizvode ili usluge. Ovo su usluge koje nudimo u saradnji sa drugim nezavisnim preduzećima.
 • Nezavisni turistički dobavljači kao što su hoteli, avio-kompanije, preduzeća za iznajmljivanje automobila, osiguravajuće kuće, vlasnici objekata, turistički vodiči ili organizatori aktivnosti.
 • Organi za sprovođenje zakona. Oni sprečavaju, otkrivaju i procesuiraju nezakonite aktivnosti, ugrožavanje državne ili javne bezbednosti i sprečavaju ugrožavanje života ljudi.
 • U sklopu korporativnih transakcija kao što su spajanje, prodaja imovine, konsolidacija ili prodaja sredstava.

Ako prenesemo podatke dobavljačima usluga, oni mogu da ih koriste samo za obavljanje svojih zadataka. Dobavljače usluga smo pažljivo odabrali i angažovali. Oni su ugovorom obavezani da prate naša uputstva, imaju odgovarajuće tehničke i organizacione mere i redovno ih pratimo.

6. Informacije vezane za uslugu

6.1. Bilten

Nudimo usluge biltena, koji mogu da sadrže inspirativan sadržaj o putovanjima, veze do anketa ili nagradnih igara, podsetnike o pretragama koje ste obavili u uslugama ili druge vesti o našim uslugama ili uslugama koje nude partneri.

Kad se pretplatite na bilten direktno preko naših usluga, dobijate poruku e-pošte u kojoj tražimo da potvrdite da ste vlasnik adrese e-pošte koju ste naveli. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, vaši lični podaci će biti izbrisani posle mesec dana.

Ako više ne želite da primate biltene od nas, možete da se otkažete pretplatu u bilo kom trenutku pomoću veze „otkaži pretplatu“ koja se nalazi u podnožju svakog biltena ili ako se obratite timu za privatnost kao što je opisano u gorenavedenom 1. odeljku.

6.2. trivago korisnički nalog

Otvaranje trivago korisničkog naloga je dobrovoljno, ali je možda neophodno da bi se u potpunosti iskoristile neke usluge.

Možete da upravljate svim informacijama na trivago korisničkom nalogu, da ih menjate i brišete. Imajte na umu da posle određenog perioda neaktivnosti automatski brišemo trivago korisnički nalog.

6.3 Business Studio

Ako koristite Business Studio dobijate lični nalog zaštićen lozinkom. Možete da pregledate podatke sačuvane na tom nalogu i da upravljate njima. Menadžeri hotela koji imaju trivago Business Studio nalog mogu da primaju direktne informacije o novim ili dodatnim funkcijama.

7. Informacije o kolačićima

Kad god koristite usluge, koristimo kolačiće i druge tehnologije za praćenje na mreži. Ovaj paragraf sadrži informacije o tome šta su kolačići, kako ih trivago koristi i kako da upravljate svojim opcijama.

7.1. Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se preuzimaju na uređaj kada posetite sajt ili aplikaciju. Pored kolačića možemo da koristimo i druge tehnologije za praćenje kao što su veb-svetionici, oznake ili pikseli (sićušne grafičke slike postavljene na veb-stranicu koje ukazuju da je ta stranica pregledana) ili komplete za razvoj softvera (SDK-ove – tehnologiju praćenja koja se čuva u aplikaciji). U ovom paragrafu koristimo opšti naziv „kolačići“ za kolačiće i druge tehnologije za praćenje.

Kolačići omogućavaju sajtovima da prepoznaju uređaje korisnika i da čuvaju informacije o sadržaju koji korisnici pregledaju i sa kojim stupaju u interakciju kako bi im pružali prilagođen doživljaj (na primer, da zapamte opcije i podešavanja).

Kolačići mogu da se podele u različite kategorije:

 • U zavisnosti od operatera:
  • Kolačići prve strane koje trivago postavlja na veb-stranice i u aplikacije;
  • Kolačići treće strane na sajtovima ili u aplikacijama kojima upravljaju eksterni dobavljači, kao što su partneri za oglašavanje, dobavljači tehnologija bezbednosti i partnerski društveni mediji.
 • U zavisnosti od trajanja:
  • Kolačići sesije: kolačići koji se automatski brišu kada zatvorite pregledač.
  • Trajni kolačići: kolačići koji se automatski brišu posle određenog vremena koje zavisi od kolačića. U svakom trenutku možete da izbrišete kolačiće u podešavanjima bezbednosti pregledača.

7.2. Kako trivago koristi kolačiće?

trivago ili eksterni dobavljači koji upravljaju kolačićima trećih strana na našim sajtovima ili u aplikaciji koriste kolačiće opisane u gorenavedenom odeljku na sledeće načine:

 • Neophodni: Ovi kolačići su neophodni za korišćenje usluga. Bez tih kolačića ne možemo da pružamo usluge kako treba.
 • Funkcionalni kolačići: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo opcije koje ste odabrali na našim sajtovima ili u aplikacijama (na primer, jezik ili valutu koje ste izabrali) i da vam pružamo poboljšane i personalizovane funkcije. Ako ne dozvolite ove kolačiće, neke ili sve ove funkcije možda neće raditi ispravno.
 • Kolačići učinka: Ovi kolačići, koje postavljamo mi ili u nekim slučajevima naši poslovni partneri, omogućavaju nam da prikupljamo informacije o učinku usluga (tj. koje stranice se najviše ili najmanje pregledaju ili koriste). Koristimo ove informacije za održavanje, razvoj i poboljšanje usluga. Ako ne dozvolite ove kolačiće, nećemo znati kada ste posetili naše sajtove i aplikacije i nećemo moći da pratimo njihov učinak.
 • Marketinški kolačići: Ove kolačiće postavljaju partneri za oglašavanje preko naših sajtova i aplikacija. Pomoću njih te kompanije mogu da prave profile interesovanja i prikazuju relevantne oglase na sajtovima trećih strana. Ako ne dozvolite ove kolačiće, oglašavanje će biti manje personalizovano.

Neke kolačiće su na naše sajtove i u aplikacije postavili poslovni partneri.

Koristimo alate koji su neophodni za rad sajta na osnovu legitimnog interesa da obezbedimo osnovne funkcije sajta. U ovim slučajevima su neophodni pristup i čuvanje informacija na terminalnom uređaju i odvijaju se na osnovu zakona o primeni Direktive o elektronskoj privatnosti zemalja članica EU u Nemačkoj u skladu sa članom 25 (2) TTDSG zakona.

Koristimo sve druge opcione alate koji pružaju dodatne funkcije na osnovu vaše saglasnosti. Pristup i čuvanje informacija na terminalnom uređaju se u tom slučaju odvijaju na osnovu zakona o primeni Direktive o elektronskoj privatnosti zemalja članica EU u Nemačkoj u skladu sa članom 25 (1) TTDSG zakona. Obrada podataka pomoću ovih alata se odvija samo ako smo za to unapred dobili vašu saglasnost.

Ako se lični podaci prenose u treće zemlje (na primer, SAD), pogledajte 8. odeljak („Prenos u druge zemlje“) i pogledajte rizike koje to može da podrazumeva.

7.3 Kako da upravljate opcijama kolačića?

Možete da povučete ili izmenite saglasnost za korišćenje opcionih kolačića u bilo kom trenutku pomoću odgovarajuće veze u podnožju sajtova ili konfigurisanjem podešavanja veb-pregledača tako da odbija kolačiće ako posetite odeljak „Pomoć“ na traci sa alatkama u pregledaču. Saznajte kako da onemogućite personalizovane oglase na www.youronlinechoices.com ili www.youradchoices.com.

Operativni sistem na mobilnom uređaju može da vam omogući kontrolu nad kolačićima preko funkcije podešavanja. Više informacija potražite u uputstvu proizvođača uređaja. Ako odlučite da odbijete kolačiće, neki delovi usluga možda neće raditi kako je predviđeno ili možda neće uopšte raditi.

8. Prenos u druge zemlje

Zbog globalne prirode poslovanja, možemo da delimo vaše lične podatke na međunarodnom nivou sa filijalama u našem vlasništvu, kao i sa partnerima i dobavljačima usluga. Oni mogu da obrađuju vaše lične podatke u zemljama u kojima zakoni o zaštiti podataka mogu da se razlikuju od zakona EU ili od zakona koji važe u vašoj zemlji prebivališta.

Kad takve zemlje ne podležu odluci Evropske komisije o adekvatnosti, preduzimamo dodatne mere kako bismo bili sigurni da je prenos ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima, kao što su Standardne ugovorne klauzule koje je izdala Evropska komisija.

Ako je dozvoljen prenos u treću zemlju, a ne primenjuju se odluka o adekvatnosti ili odgovarajuće zaštitne mere, moguće je i postoji rizik da nadležne službe u toj trećoj zemlji dobiju pristup prenetim podacima kako bi ih prikupili i analizirali i da ne može da se garantuje ostvarivanje vaših prava u vezi sa tim.

9. Kako trivago štiti vaše podatke?

U sklopu posvećenosti zaštiti ličnih podataka, preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo lične podatke od slučajne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlašćenih osoba. Tu spadaju korišćenje pseudonima, šifrovanje, zaštitni zidovi ili kontrole pristupa. Bezbednosne mere redovno pregledamo i ažuriramo u skladu sa tehnološkim napretkom.

10. Kada će vaši podaci biti izbrisani?

Lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je neophodno ili koliko je dozvoljeno u kontekstu svrhe za koju su prikupljeni i u skladu sa važećim zakonom. Posle toga odmah brišemo podatke, osim u slučaju da nam i dalje trebaju do isteka zakonskih rokova zastarelosti (npr. za potrebe evidentiranja za građanskopravne zahteve ili zbog računovodstva i poreskih zakona) ili da postoji drugi pravni osnov po zakonu o zaštiti podataka za nastavak obrade podataka u konkretnom pojedinačnom slučaju. Podatke pretvaramo u anonimne ako nameravamo da ih koristimo za analitiku ili statistiku tokom dužih perioda.