trivago obaveštenje o privatnosti

Ovo obaveštenje o privatnosti važi za sve sajtove koje hostuje trivago N.V. i njegove filijale (kao što su sajtovi za pretragu hotela, trivago Magazine, stranice kompanije trivago, Business Studio, Hotel Manager itd.), za trivago aplikaciju i trivago bilten (zbirni naziv za sve ovo je „usluge“).

U ovom obaveštenju o privatnosti navodimo informacije o obradi ličnih podataka pri korišćenju usluga. Lični podaci su svi podaci pomoću kojih neko može da vas identifikuje. Zaštita ličnih podataka nam je veoma važna. Ako imate pitanja ili želite da saznate više o privatnosti u trivagu, kontaktirajte nas na info@trivago.com i kao temu upišite „Privacy Query“ (Pitanje o privatnosti).

Stalni tehnološki razvoj, promene usluga i zakona ili drugi razlozi mogu da zahtevaju da prilagođavamo obaveštenje o privatnosti. Redovno ćemo menjati ovo obaveštenje o privatnosti i tražimo od vas da se stalno informišete o njegovom sadržaju.

1. Strana odgovorna za obradu podataka

Kontrolor ličnih podataka koje obrađujemo je trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Dizeldorf, Nemačka, telefon: + 49-211-3876840000, e-pošta: info@trivago.com.

2. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Službenika za zaštitu podataka možete da kontaktirate na info@trivago.com. Kao temu upišite „Privacy Query“ (Pitanje o privatnosti).

3. Vaša prava

Imate sledeća prava u vezi sa ličnim podacima:

3.1. Opšta prava

Imate pravo na informaciju, pristup, ispravku, brisanje, ograničavanje obrade, protivljenje obradi i prenos podataka. Ako je obrada zasnovana na saglasnosti koju ste dali, imate pravo da je opozovete u bilo kom trenutku.

3.2. Prava na protivljenje obradi podataka zasnovana na legitimnim interesima

Član 21(1) Opšte uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 („GDPR“) daje vam pravo da se u bilo kom trenutku usprotivite obradi ličnih podataka koji se tiču vas iz razloga u vezi sa vašom konkretnom situacijom kada se podaci obrađuju u skladu sa članom 6(1) (e) ili članom 6 (1) (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. To važi i za profilisanje. Ako se protivite, nećemo više obrađivati vaše lične podatke ako ne možemo da uspostavimo ubedljivu i legitimnu osnovu za obradu koja ima prevagu nad vašim interesima, pravima i slobodama ili ako obrada doprinosi sprovođenju, primeni ili odbrani pravnih zahteva.

3.3. Pravo na protivljenje direktnom marketingu

Ako obrađujemo vaše lične podatke u svrhu direktnog marketinga, član 21(2) Opšte uredbe o zaštiti podataka vam daje pravo da se u bilo kom trenutku usprotivite obradi ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga. To važi i za profilisanje ako je povezano sa direktnim marketingom.

Ako se usprotivite obradi u svrhu direktnog marketinga, više nećemo obrađivati vaše lične podatke u ovu svrhu.

3.4. Pravo na žalbu nadzornoj službi

Imate pravo i na žalbu u vezi sa obradom ličnih podataka nadležnoj nadzornoj službi za zaštitu podataka.

4. Obrada ličnih podataka kada koristite usluge

Pravna osnova za obradu ličnih podataka su legitimni interesi, osim u određenim okolnostima kada date pristanak ili kada je obrada neophodna za ugovor koji imate sa nama ili kada zatražite da preduzmemo određene korake pre sklapanja ugovora. Primenjujemo odgovarajuće mere bezbednosti za zaštitu privatnosti i lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Pomoć u pronalaženju idealnog hotela.
 • Pružanje prilagođenih i relevantnijih rezultata pretrage hotela.
 • Pružanje, obezbeđivanje, održavanje i unapređenje usluga za korisnike.
 • Razvoj novih proizvoda i funkcija u vezi sa pretragom hotela i putovanjem.
 • Uvid u način na koji korisnici koriste usluge kako bismo unapredili učinak i pružali bolje usluge korisnicima.
 • Direktan marketing korisnicima usluga o našim ili srodnim uslugama.
 • Oglašavanje koje mi ili treće strane sprovodimo na uslugama i na sajtovima trećih strana.
 • Istraživanje korisnika koje unapređuje korisnički doživljaj usluga i usluge.
 • Pomoć u rezervisanju hotela.
 • Pridržavanje zakonskih obaveza, sprečavanje prevara i rešavanje sporova.
 • Pomoć sudskim i policijskim organima u istraživanju i rešavanju krivičnih dela.

Kada koristite usluge, obrađujemo ove vrste ličnih podataka:

 • Lične podatke koji mogu da identifikuju kao što su ime, adrese, brojevi telefona ili adrese e-pošte.
 • Lične podatke kao što su uzrast, pol, datum rođenja.
 • Elektronske identifikacione podatke kao što su IP adrese, kolačići, vreme povezivanja, identifikatori uređaja, identifikatori za oglašavanje na mobilnim uređajima, datum i vreme upita, vreme, sadržaj zahteva (konkretna stranica), kôd statusa pristupa/HTTP statusa, količina prenetih podataka, sajt koji primi zahtev, softver pregledača i verzija, operativni sistem i njegov interfejs i jezik.
 • Podatke koje pregledač ili uređaj daju kao dostupne.
 • Elektronske podatke za lociranje kao što su GPS podaci i podaci o lokaciji.
 • Finansijske identifikacione podatke kao što su brojevi kreditne ili debitne kartice.
 • Podatke o interakciji sa uslugama, uključujući podatke koje unesete kada pretražujete pomoću naših usluga.
 • Podatke u vezi sa rezervacijama smeštaja kao što su hotel, termin i cena.
 • Bezbednosne podatke u vezi sa uslugama kao što su lozinke.
 • Kada koristite naše usluge i kliknete na vezu do ponude smeštaja navedenu u uslugama, sajt za rezrevaciju koji daje tu ponudu može da nam pošalje lične podatke u vezi sa eventualnom narednom rezervacijom koju obavite na tom sajtu za rezervaciju.

Kada koristite naše usluge, vaše lične podatke možemo da delimo sa sledećim kategorijama primalaca:

 • Filijale koje su potpuno u našem vlasništvu.
 • Nezavisni pružaoci usluga obrade podataka kao što su dobavljači hostinga i memorijskog prostora, pružaoci usluga korisničke podrške, pružaoci komunikacionih usluga, pružaoci usluga bezbednosti i sprečavanja prevara, dobavljači kreditnih kartica i usluga plaćanja, pružaoci usluga analitike, oglašavanja i marketinga. Ovi dobavljači imaju ugovornu obavezu da ne dele vaše lične podatke ni sa kim i da ih ne koriste ni u kakve druge svrhe.
 • Nezavisni pružaoci usluga koji su nezavisni kontrolori podataka, na primer, pružaoci usluga bezbednosti i sprečavanja prevara, kao i pružaoci usluga oglašavanja i marketinga.
 • Poslovni partneri ili zastupnici sa kojima možemo da zajednički nudimo proizvode ili usluge. Ovo su usluge koje nudimo u saradnji sa drugim nezavisnim preduzećima.
 • Nezavisni turistički dobavljači kao što su hoteli, avio-kompanije, preduzeća za iznajmljivanje automobila, osiguravajuće kuće, vlasnici objekata, turistički vodiči ili organizatori aktivnosti.
 • Organi za sprovođenje zakona. Oni sprečavaju, otkrivaju i procesuiraju nezakonite aktivnosti, ugrožavanje državne ili javne bezbednosti i sprečavaju ugrožavanje života ljudi.
 • U sklopu korporativnih transakcija kao što su spajanje, prodaja imovine, konsolidacija ili prodaja sredstava.

5. Kontakt preko e-pošte ili obrasca za kontakt

Kada nas kontaktirate preko e-pošte ili obrasca za kontakt, sačuvaćemo podatke koje dostavite (adresu e-pošte, a verovatno i ime i broj telefona) kako bismo vam odgovorili na pitanja. Kad tražimo unos podataka preko obrasca za kontakt, podaci koji nam nisu neophodni da vas kontaktiramo su uvek označeni kao opcionalni. Ove informacije nam služe da bolje razumemo upit i unapredimo postupanje sa zahtevom. Poruka može da se povezuje sa različitim radnjama koje si preduzeo/la na trivago sajtu. Prikupljene informacije ćemo koristiti samo za pružanje podrške u vezi sa rezervacijom i da bismo bolje razumeli tvoje povratne informacije. Dostavljanje ovih informacija je izričito dobrovoljno i uz vašu saglasnost prema paragrafu 1a Člana 6 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ako su u pitanju informacije o kanalima za komunikaciju (adresa e-pošte ili broj telefona), prihvatate i da možemo da vas takođe kontaktiramo preko tog kanala za komunikaciju, ako je prikladno, da bismo vam odgovorili na zahtev. Naravno, u svakom trenutku možete da opozovete ovu saglasnost za ubuduće.

Brišemo podatke do kojih dođemo u ovom kontekstu kada čuvanje nije više neophodno ili ograničavamo obradu ako postoje zakonski zahtevi koji se tiču zadržavanja.

6. Bilten

6.1. Opšte informacije

Uz saglasnost u skladu sa članom 6(1) (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka, možete da se pretplatite na bilten koji će vas obaveštavati o ponudama u našim uslugama i od trećih lica. Za registraciju na bilten koristimo metod „dvostrukog omogućavanja“. To znači da ćemo vam, kada se registrujete, poslati poruku na navedenu adresu e-pošte u kojoj ćemo zatražiti da potvrdite da želite da primate bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, podaci će biti zaključani i automatski izbrisani posle mesec dana.

Pored toga, čuvamo i IP adrese koje ste koristili, kao i vreme registracije i potvrde. Svrha ove procedure je verifikacija registracije i informisanje o mogućoj zloupotrebi ličnih podataka ako je neophodno.

Jedini neophodan podatak za slanje biltena je adresa e-pošte. Navođenje dodatnih podataka je dobrovoljno i koristićemo ih da bismo vam se lično obratili. Posle potvrde ćemo sačuvati adresu e-pošte u svrhu slanja biltena. Pravna osnova za ovo je član 6(1) (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Saglasnost za prijem biltena možete da opozovete u bilo kom trenutku klikom na vezu navedenu u svakoj poruci e-pošte za bilten ili slanjem zahteva službeniku za zaštitu podataka.

6.2. Praćenje biltena

Pomoću veb-svetionika, piksela za praćenje i drugih tehnologija pratimo i analiziramo vaše interakcije sa biltenom. Podaci se pripisuju vašoj adresi e-pošte i pseudonimu. Pomoću ovih podataka pravimo korisnički profil kako bismo personalizovali bilten za vas. Vaš korisnički profil je zasnovan na interakcijama sa biltenom, sa našim uslugama i sa nezavisnim sajtovima i aplikacijama.

U svakom trenutku možete da uložite prigovor na ovo klikom na vezu za opoziv pretplate navedenu u svakoj poruci e-pošte ili slanjem zahteva službeniku za zaštitu podataka.

Praćenje interakcija sa biltenom nije moguće ako ste podrazumevano deaktivirali prikaz slika u aplikaciji za e-poštu. U tom slučaju se bilten neće prikazati u potpunosti i nećete moći da koristite sve funkcije. Ako prikažete slike ručno, doći će do praćenja.

7. Konkretne funkcije usluga

7.1. trivago korisnički nalog

Možete da napravite trivago korisnički nalog. Ako napravite trivago korisnički nalog, dobijate lični pristup zaštićen lozinkom i možete da vidite podatke koje sačuvate na nalogu i da upravljate njima. Pravljenje trivago korisničkog naloga je dobrovoljno, ali je možda neophodno da biste koristili sve funkcije nekih od usluga.

Ako napravite trivago korisnički nalog, slaćemo vam bilten i drugi materijal za direktan marketing. U bilo kom trenutku možete da otkažete pretplatu na bilten ili da izbrišete trivago korisnički nalog.

Možete da upravljate svim informacijama na trivago korisničkom nalogu, da ih menjate i brišete. Pravna osnova za ovu obradu podataka je član 6(1) (a), (b) i (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

7.2. Business Studio i Hotel Manager

Ako koristite Business Studio ili Hotel Manager dobijate lični nalog zaštićen lozinkom. Možete da pregledate podatke sačuvane na tom nalogu i da upravljate njima. Hotelijere koji imaju trivago Business Studio/Hotel Manager nalog možemo da kontaktiramo telefonom i obaveštavamo o novim ili dodatnim funkcijama alatke. Pravna osnova za ovu obradu podataka je član 6(1) (b) i (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

7.3. trivago Express Booking ili rezervacija jednim klikom

Kada koristite funkciju trivago Express Booking ili rezervaciju jednim klikom, možete da napravite trivago korisnički nalog i da sačuvate lične podatke koje nam pošaljete kako biste kasnije mogli da koristite te lične podatke kad rezervišete druge hotele i tako olakšate postupak rezervacije. Kada odlučite da rezervišete hotel, poslaćemo hotelu vaše lične podatke neophodne za rezervaciju kako bi mogao da obradi rezervaciju. Pravna osnova za ovu obradu podataka je član 6(1) (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Pravna osnova za prenos ličnih podataka van EU je član 49(1) (b).

7.4. Eksterne veze

Ako veze u našim uslugama vode do drugih sajtova ili aplikacija, ovo obaveštenje o privatnosti ne važi za njih. U politici privatnosti postavljenoj na tim drugim sajtovima ili aplikacijama možete da saznate koje su im procedure za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje ličnih podataka.

8. Korišćenje dodatnih komponenti za društvene mreže

Ovaj sajt koristi dodatne komponente za društvene mreže dobavljača.

Te dodatne komponente prikupljaju podatke od vas i prosleđuju ih na server odgovarajućeg dobavljača. Preduzeli smo tehničke mere za zaštitu privatnosti koje garantuju da dobavljači odgovarajućih dodatnih komponenti ne mogu da prikupljaju vaše podatke bez vaše saglasnosti. One će u početku biti deaktivirane kada posetite sajt povezan sa dodatnim komponentama. Dodatne komponente neće biti aktivirane dok ne kliknete na odgovarajući simbol, čime dajete saglasnost za prenos podataka odgovarajućem dobavljaču. Pravna osnova za korišćenje dodatnih komponenti je član 6(1) (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Kad su aktivirane, dodatne komponente prikupljaju i lične podatke koji mogu da identifikuju, kao što je IP adresa, i šalju ih na društvenu mrežu te komponente. Aktivirane dodatne komponente za društvene mreže takođe podešavaju kolačić sa jedinstvenim identifikatorom kada posetite odgovarajući sajt. To omogućava društvenoj mreži komponente da pravi profile korisničkog ponašanja. Ovo se dešava čak i ako niste član društvene mreže komponente. Ako ste član društvene mreže komponente i prijavljeni ste na sajt tokom posete, vaši podaci i podaci o poseti sajtu mogu da se povežu sa vašim profilom na društvenoj mreži komponente. Mi nemamo uticaj na tačne razmere obrade podataka na društvenoj mreži komponente. Više informacija o razmeri, prirodi i svrsi obrade podataka, kao i o pravima i opcijama podešavanja za zaštitu privatnosti potražite u izjavama o privatnosti odgovarajućih dobavljača društvene mreže. Nalaze se na sledećim adresama:

9. Facebook Connect

Nudimo vam opciju da se registrujete i prijavite preko Facebook naloga. Ako se registrujete preko Facebooka, Facebook će od vas zatražiti dozvolu da nam dostavi određene podatke sa vašeg Facebook naloga. Tu mogu da spadaju vaše ime, prezime i adresa e-pošte kako bismo verifikovali vaš identitet i pol, kao i približna lokacija, veza do Facebook profila, vremenska zona, datum rođenja, slika sa profila, informacije o sviđanjima i lista prijatelja.

Facebook prikuplja ove podatke i šalje ih nama. Možete da kontrolišete informacije koje ćemo primati sa Facebooka pomoću podešavanja privatnosti na Facebook nalogu.

Pomoću ovih podataka ćemo otvoriti, dostaviti i personalizovati vaš nalog. Pravna osnova za ovo je paragraf 1 a, b i f Člana 6 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Ako se registrujete na naš sajt preko Facebooka, nalog će vam automatski biti povezan sa Facebook nalogom, a informacije o aktivnostima na sajtu će se, ako je primenjivo, deliti na Facebooku i objavljivati na vremenskoj liniji i u novostima.

10. Korišćenje kolačića

Tokom korišćenja sajta na vašem uređaju se čuvaju kolačići. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na hard-disku povezanom sa pregledačem koji koristite i pomoću kog se na mestu na kom se kolačić čuva prikupljaju određene informacije. Uz pomoć njih sajt postaje prilagođeniji korisnicima i generalno efikasniji. Kolačiće koristimo i za identifikaciju u naknadnim posetama.

Ovaj sajt koristi sledeće tipove kolačića čiji opseg i funkcija su objašnjeni u nastavku:

10.1. Privremeni kolačići

Ovi kolačići se automatski brišu kada zatvorite pregledač. Ovo se konkretno odnosi na kolačiće sesije. Oni čuvaju „ID sesije“ pomoću kog različiti zahtevi iz pregledača mogu da se pripišu objedinjenoj sesiji. Ovo omogućava ponovno prepoznavanje uređaja kada se vratite na sajt. Kolačići sesije se brišu kada se odjavite ili zatvorite pregledač.

10.2. Trajni kolačići

Ovi kolačići se automatski brišu posle određenog vremena koje se razlikuje u zavisnosti od kolačića. U svakom trenutku možete da izbrišete kolačiće u podešavanjima bezbednosti pregledača.

10.3. Flash kolačići

Flash kolačiće koji se koriste ne prikuplja pregledač, već Flash dodatna komponenta. Pored toga, koristimo HTML5 objekte za skladištenje koji se čuvaju u vašem terminalu. Ovi objekti čuvaju neophodne podatke nezavisno od pregledača koji koristite i nemaju automatski datum isteka. Ako ne želite obradu Flash kolačića, morate da instalirate odgovarajući dodatak, kao što je „Privacy Badger“ za Mozillu Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) ili Adobe Flash Killer Cookie za Google Chrome. Možete da sprečite korišćenje HTML5 objekata za skladištenje podešavanjem pregledača na privatni režim. Preporučujemo vam i da redovno ručno brišete kolačiće i istoriju pregledača.

10.4. Sprečavanje kolačića

Podešavanja pregledača i aplikacije možete da konfigurišete kako želite. Na primer, možete da ne prihvatate kolačiće treće strane ili kolačiće uopšte. Imajte u vidu da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije sajta.

10.5. Period skladištenja

Periodi skladištenja kolačića se razlikuju i mogu da se vide u pregledaču.

11. Analiza

Uz pomoć različitih usluga analiziramo interakcije korisnika sa našim uslugama, na primer koliko korisnika poseti usluge, koje informacije se najviše traže i kako korisnici ostvaruju interakcije sa uslugama. Podaci koje prikupljamo obuhvataju sajtove koji upućuju na naš, kojim stranicama naših usluga korisnici pristupaju i koliko često, kao i dužinu pregledanja stranice. To nam pomaže da unapredimo korisnički doživljaj usluga i usluge. Podaci se koriste pod pseudonimom. Pravna osnova za ovo je Član 6 (1) (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

11.1. Google analitika

Ovaj sajt koristi Google analitiku, uslugu za analizu veba koju pruža Google Inc. Ovo korišćenje se odnosi na režim rada Univerzalna analitika. To nam omogućava da podatke, sesije i interakcije na različitim uređajima pripisujemo pseudonimu ID-a korisnika i tako analiziramo aktivnosti korisnika na različitim uređajima.

Google analitika koristi kolačiće koji omogućavaju analizu vašeg korišćenja sajta. Informacije dobijene o vašem korišćenju ovog sajta pomoću kolačića se uglavnom šalju na Google server u SAD i čuvaju tamo. Međutim, u slučaju aktiviranja anonimnosti IP adrese na ovom sajtu, IP adresa će se unapred skratiti u zemljama članicama Evropske Unije ili u drugim zemljama koje učestvuju u Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u posebnim okolnostima se šalje puna IP adresa na Google server u SAD i skraćuje tamo. IP adresa poslata iz pregledača u kontekstu Google analitike sa neće kombinovati sa drugim Google podacima. Google će za operatera ovog sajta procenjivati korišćenje sajta pomoću ovih informacija kako bi sastavljao izveštaje o aktivnosti na sajtu i pružao mu druge usluge vezane za korišćenje sajta i interneta. Naš legitimni interes za obradu podataka je takođe u ove svrhe. Pravna osnova za korišćenje Google analitike je paragraf 1 f Člana 6 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Podaci koje šaljemo i koji su povezani sa kolačićima, informacije o korisniku (npr. ID korisnika) i promotivni ID-ovi se brišu posle 14 meseci od poslednjeg korišćenja usluga. Podaci čiji period čuvanja istekne se automatski brišu jednom mesečno. Više informacija o uslovima i odredbama korišćenja, kao i zaštiti podataka potražite ovde.

Možete da sprečite čuvanje kolačića pomoću odgovarajućih podešavanja u pregledaču, ali imajte u vidu da možda nećete moći da koristite sve funkcije sajta u punom obimu ako to uradite. Možete i da sprečite Google da prikuplja i obrađuje podatke o korišćenju sajta koje generiše kolačić (uključujući i IP adresu) preuzimanjem i instaliranjem ovog softvera. Kolačići za onemogućavanje sprečavaju buduće prikupljanje podataka prilikom posete ovom sajtu. Da biste sprečili prikupljanje podataka na različitim uređajima u Univerzalnoj analitici, morate da onemogućite kolačiće na svim sistemima koji se koriste. Podesite kolačić za onemogućavanje tako što ćete kliknuti ovde: Deaktivirajte Google analitiku.

11.2. Hotjar

Podaci se u ovoj usluzi prikupljaju i čuvaju u svrhe optimizacije pomoću Hotjar Ltd tehnologija. Na osnovu ovih podataka mogu da se prave profili korišćenja pod pseudonimom. Kolačići mogu da se koriste u te svrhe. Podaci prikupljeni Hotjar tehnologijama se ne koriste za lično identifikovanje posetilaca sajta i neće se kombinovati sa ličnim podacima koji mogu da identifikuju osobu iza pseudonima bez izričite saglasnosti tog pojedinca. Hotjar možete da onemogućite ovde.

11.3. Povratne informacije

Stalno nastojimo da unapredimo usluge. U tu svrhu koristimo uslugu za korisničke ankete „Usabilla“ preduzeća Usabilla B.V., Amsterdam, Holandija. Pomoću kolačića ova usluga uspostavlja direktnu vezu sa Usabilla serverom radi prenošenja i obrade određenih informacija o korisnicima. Informacije obrađujemo isključivo u anonimnom obliku. Više informacija potražite u Usabilla politici privatnosti na https://usabilla.com/privacy/.

12. Oglašavanje

Pomoću vaših ličnih podataka mi i partneri za oglašavanje prikazujemo personalizovano i nepersonalizovano oglašavanje za naše proizvode i proizvode trećih strana na našim uslugama, uslugama društvenih medija i na sajtovima trećih strana. Za to koristimo kolačiće, druge tehnologije, razmenu oglasa na mreži i oglasne mreže. Kada date saglasnost za korišćenje kolačića za oglašavanje i marketing, detalje vaše interakcije sa uslugama delimo sa partnerima za oglašavanje kako bi prikazivali personalizovano oglašavanje na osnovu toga. Ako ne daš saglasnost za korišćenje kolačića za oglašavanje i marketing, i dalje mogu da ti se prikazuju oglasi trećih strana kada koristiš naše usluge, ali ti oglasi neće biti personalizovani.

Neki partneri za oglašavanje nude opcije za onemogućavanje korišćenja vaših podataka za oglašavanje (pogledajte detalje u nastavku). Određeno oglašavanje možete da onemogućite i pomoću sledećih veza:

Možete i da sprečite postavljanje kolačića u podešavanjima pregledača i aplikacije ili da ne date saglasnost za korišćenje kolačića za marketing i oglašavanje.

Sarađujemo sa sledećim partnerima za oglašavanje (veze vode do dodatnih informacija o partnerima, njihovim politikama privatnosti i rešenjima za onemogućavanje): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager, Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker.

12.1. Google AdWords i praćenje konverzija

Postavljamo Google AdWords multimedijalne oglase i koristimo Google praćenje konverzija u svrhe personalizovanog oglašavanja na mreži na osnovu interesovanja i lokacije.

Oglasi se prikazuju na osnovu zahteva za pretragu na sajtovima na Google oglasnoj mreži.

Kada korisnik klikne na oglas, Google postavlja kolačić na njegov uređaj. Više informacija o tehnologiji kolačića koja se koristi potražite u Google izjavi o statističkim podacima sajta i u njegovoj politici privatnosti podataka.

Pomoću ove tehnologije Google i mi kao njegov klijent dobijamo informacije o tome da je korisnik kliknuo na oglas i bio preusmeren na naše sajtove. Ovako dobijene informacije se koriste isključivo za statističku analizu u vezi sa optimizacijom oglasa. Ne dobijamo informacije koje bi nam omogućile ličnu identifikaciju posetioca. Statistički podaci koje nam Google dostavlja obuhvataju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na jedan od naših oglasa i to da li su preusmereni na stranicu sajta koja sadrži oznaku konverzije, ako je to primenjivo. Ovi statistički podaci nam omogućavaju da pratimo koji termini za pretragu najčešće vode do klikova na oglase i posle kojih oglasa nas korisnici kontaktiraju preko obrasca za kontakt.

Ako ne želite ovo, možete da sprečite čuvanje kolačića neophodnih za ovu tehnologiju, na primer, pomoću podešavanja u pregledaču ili aplikaciji. Ako to uradite, vaša poseta neće biti obuhvaćena statističkim podacima o korisnicima.

Imate i opciju da odaberete tipove Google oglasa ili da deaktivirate Google oglase zasnovane na interesovanju u podešavanjima oglasa. Druga mogućnost je da deaktivirate nezavisno korišćenje kolačića pomoću alatke za onemogućavanje iz Inicijative za oglašavanje na mreži (Network Advertising Initiative).

12.2. Google dinamičko ponovno oglašavanje

Na sajtu koristimo Google AdWords funkciju dinamičkog ponovnog oglašavanja. Ova tehnologija nam omogućava da postavljamo automatski generisane oglase usmerene na ciljne grupe nakon posete našem sajtu. Oglasi su usmereni na proizvode i usluge na koje ste kliknuli tokom poslednje posete sajtu.

Google generiše oglase zasnovane na interesovanjima pomoću kolačića. Pri ovom postupku Google obično čuva informacije kao što su veb-zahtev, IP adresa, tip pregledača, jezik pregledača, kao i datum i vreme zahteva. Ove informacije služe samo za mapiranje veb-pregledača na određeni uređaj. Ne mogu da se koriste za identifikovanje pojedinca.

Ako ne želite da vam se prikazuju Google oglasi zasnovani na korisnicima, možete da onemogućite plasman oglasa u podešavanjima Google oglasa.

Više informacija o korišćenju Google kolačića potražite u Google izjavi o privatnosti.

12.3. Facebook family Custom Audiences (Prilagođene kategorije publike Facebook grupe)

Proizvod Facebook Custom Audiences (Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) za Facebook i Instagram se takođe koristi u sklopu oglašavanja na mreži zasnovanog na korišćenju. Od podataka korišćenja se pravi kontrolni zbir (heš vrednost) koji ne može da se dešifruje i koji ne može lično da identifikuje. On može da se šalje Facebooku radi analize i marketinga. Tokom ovog postupka podešava se Facebook kolačić. Pritom se prikupljaju informacije o vašim aktivnostima na sajtu (npr. ponašanje pri pregledanju, posećene stranice itd). IP adresa se čuva i koristi za geografsku modulaciju.

Više informacija o nameni i obimu prikupljanja, dalje obrade i korišćenja podataka, kao i o podešavanjima privatnosti, potražite u politici privatnosti za Facebook i Instagram.

13. Prenos podataka

Kada koristimo pružaoce usluga koji obrađuju podatke van EU/EEP, za prenos i obradu ličnih podataka van EU koristimo odgovarajuće mere bezbednosti kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila EU ili odluku adekvatnu onoj iz EU.

14. Bezbednost podataka

Preduzimamo opsežne tehničke i operativne bezbednosne mere predostrožnosti za zaštitu podataka od slučajne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništenja ili pristupa neovlašćenih osoba. Bezbednosne mere redovno pregledamo i ažuriramo u skladu sa tehnološkim napretkom.

15. Skladištenje podataka

Lične podatke zadržavamo onoliko koliko su potrebni da koristite naše usluge, da vam pružamo usluge i da se pridržavamo zakona. Podatke pretvaramo u anonimne i/ili objedinjujemo ako nameravamo da ih koristimo za analitiku ili statistiku tokom dužih perioda.

16. Signali Do-Not-Track (ne prati) i slični mehanizmi

Ne reagujemo na ove signale jer ne postoji važeći standard.

Poslednja promena: septembar 2020.